Avancerede funktioner i materialeregistreringen

Hvis du vil konsolidere materialeregistreringer, eller du vil sætte en avance eller rabat på alle materialeregistreringer, så kan du gøre det via Minubas avancerede funktioner. De vælges ved at klikke på de 3 vandrette streger øverst til højre.

Når du klikker på de 3 vandrette linjer, får du en menu frem med de mulige funktioner:

Du kan nu vælge mellem følgende muligheder:

  • Skift til scannertilstand - Ændrer tabellen til at fungere bedre, hvis du bruger scanner.
  • Sæt avance på alle linjer - Åbner en dialog hvor du kan skrive en avance i %, som vil blive overført til alle linjer.
  • Sæt rabat på alle linjer  - Åbner en dialog hvor du kan skrive en rabat i %, som vil blive overført til alle linjer.
  • Vælg felter - Åbner en dialog hvor du kan vælge hvilke felter tabellen skal vise/skjule.
  • Konsolider linjer (sammenlægge ens registreringer) - Åbner en dialog hvor du kan vælge de kriterier, du vil bruge ved konsolidering.
  • Slet alle materialer - Vil slette alle materialeregistreringer.

Hvis du f.eks. klikker på 'Sæt avance på alle linjer' får du følgende dialog frem, hvor du taster avancen i %, og vælger om den skal beregnes udfra Omkostning eller Listepris:

Herved bliver samtlige materialeregistreringer opdateret til 125% i avance udfra det valgte grundlag:

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer