Hvordan kan jeg fakturere en ordre?

Når du skal til at fakturere en ordre, kan du gøre det på forskellige måder, alt efter hvilken aftale du har lavet med kunden.

Hvis du vil vide hvordan du kan benytte en ordres kalkulation som grundlag for fakturering, kan du læse mere her.

Hvis du har en ordre med tilhørende ekstra-arbejde der skal faktureres, kan du læse mere her.

Du åbner fakturakladden enten via ordrens arbejdsseddel eller fanen "Fakturering". Når du kommer ind på fakturakladden, skal du beslutte, hvad du vil overføre til fakturaen.

Slutfaktura - Efter forbrug

Er ordren angivet til at faktureres efter forbrug, og du vælger "Slutfaktura", så vil alle materiale- og timeregistreringer blive overført til fakturakladden. Når du trykker på "OK"-knappen, bliver registreringerne låst på arbejdssedlen og du vil nu kunne lave evt. tilpasninger i fakturakladden.

Bemærk: Hvis du tidligere har faktureret en del af ordren, så vil de timer og materialer, som allerede er låst til den tidligere faktura ikke komme med igen.

Hvis i senere registrerer flere materialer på arbejdsedlen, vil fakturaen holde styr på at I får dem faktureret via denne dialog.

 

Slutfaktura - Fast pris eller efter kalkulation

Er ordren angivet til at faktureres i fast pris eller efter ordrekalkulationen, og du vælger "Slutfaktura", så vil den faste pris eller linjerne fra ordrekalkulationen blive overført til fakturakladden. Når du trykker på "OK"-knappen, vil du kunne lave evt. tilpasninger i fakturakladden.


Aconto med aftalt beløb

Hvis du vælger "Aconto" får du mulighed for at skrive det beløb der er aftalt med kunden. Restbeløbet bliver til sidst modregnet på slutfakturaen. Du kan også vælge at aconto-fakturere en procentdel af ordrens samlede pris ved at skrive i procent-feltet - f.eks. 40%:

Aconto efter forbrug - Udvalgte linjer

Du kan vælge at fakturere bestemte materiale- og timeregistreringer ved at vælge "Udvalgte linjer". På den måde får du mulighed for selv at vælge hvilke linjer der skal tilføjes til fakturakladden. Vil du kun have linjer overført frem til en bestemt dato, så kan du benytte datofilteret.

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer