Hvordan kan jeg sætte en standardavance på en kunde?

Hvis du har en aftale med en kunde om en fast avance på avance på grossistmateriale, kan du sætte Minuba op, så den særligt aftalte avance automatisk bliver indsat når du indtaster varelinjer på bl.a. arbejdssedler og fakturaer.

For at gøre det skal du ind på kundelisten. Øverst til højre klikker du på "tandhjulet" -> ”Kunder”.

Søg efter den kunde du ønsker at redigere og klik på dens tekst eller "Vis" knappen.

På denne side kan findes feltet "Avance på grossistmaterialer". Indtast her standard-avancen for kunden i procent og gem. Procenttegnet kan godt undlades.

I feltet "Avance på grossistmaterialer beregnes udfra:" afgør du om avancen beregnes ud fra grossistens oprindelige og generelle "listepris", eller efter at dine rabatter hos grossisten er trukket fra, "omkostning". Vælges [Standard], vil dette i stedet blive sat ud fra tilsvarende indstillinger fra materialets rabatgruppe, arbejdssedlens afdeling eller sidst virksomhedsindstillinger. Procenten vil ligeledes blive trukket fra disse andre indstillinger hvis feltet efterlades tomt.

Bemærk at det er omkostningen som står angivet på f.eks. kalkulationens linjer på en ordre, og den som avancen der står her vil blive beregnet ud fra. Hvis indstillingen bliver sat til listepris vil avancen der vises på materialelinjer ikke være den samme som indtastet på kundens side, men den underliggende beregning vil passe.

Næste gang du går ind på f.eks. en ordre med den givne kunde og tilføjer materialer i kalkulationen vil avancen blive regnet ud fra indstillingerne og automatisk tilføjet til linjen. Dette vil også virke på arbejdssedlens materialeregistreringer, fakturaer, ekstra arbejde, m.m.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer