Hvordan placerer jeg omkostninger på budgetposter?

Når en medarbejder har registreret et materiale eller en timeregistrering, kommer de automatisk ind på den budgetpost, som du har valgt i opsætningen.

Læs mere: Hvordan opsætter jeg budgetmodulet?

Læs mere: Hvordan laver jeg et budget på mine tilbud/ordrer?

Materialeregistrering/Registrerede timer
Hvis du vil ændre en materiale- eller tidsregistrering til en anden budgettype, så kan du gøre det under: Materialeregistrering/Registrerede timer på arbejdssedlen. Gå til til afsnittet "Materialeregistrering" eller "Registrerede timer" og klik rediger.

For hver registrering kan du i kolonnen "Budget" vælge, hvilken budgetpost registreringen skal høre til. Du kan vælge, at definere en standard for, hvilken budgetpost egne materialer skal registreres på.

Læs mere: Hvordan opsætter jeg budgetmodulet?

"Budget" kolonnen er kun synlig for brugere med rollen "Fakturering". 

Hvordan får jeg en leverandørfaktura in på en budgetpost?
Hvis du har en leverandørfaktura i Minuba, så kan du vælge, hvilken budgetpost udgiften skal registreres på. Dette gælder både for leverandørfakturaer modtaget via EDI og manuelt registrerede leverandørfakturaer.

På eksempel har vi valgt at alle linjer fra fakturaen skal under Elektriker budgetlinjen på arbejdssedlen.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer