Hvordan laver jeg et budget for et tilbud/ordre?

Du kan med fordel benytte budgetmodulet når du arbejder på større fastprissager/entrepriser. På den måde får du en unik mulighed for tæt at kunne følge, hvordan økonomien udvikler sig på en arbejdsseddel både i forhold til udgifter og indtægter. For at få opdelt dine udgifter for et tilbud/ordre på budgetposter, skal budgetmodulet først sættes op.

Læs mere: Klik her for at læse mere om, hvordan budgetmodulet virker.

Læs mere: Hvordan opsætter jeg budgetmodulet?

Tilføj budget til tilbud/ordre
For at tilføje et budget skal du være på ordrekladden eller tilbudskladden. Klik på "Ordre"-pilen i statusmenuen og vælg "Budget".


Vælg nu de budgetposter du vil benytte på dette tilbud/ordre. For hver budgetpost du tilføjer, kan du gruppere udgifterne, så du løbende kan følge op. Når du har tilføjet de ønskede budgetposter klikker du "OK".

På ordren kan du nu se et nyt afsnit "Budget". For hver budgetpost du valgte vil du finde en tilsvarende linje.

Læs mere her for en forklaring af, hvad kolonnerne betyder.

For hver budgetpost udfylder du det beløb i tilbudskalkulation, som du forventer at have af udgifter på denne ordre.

Når kunden har accepteret tilbuddet kan, udfylder du i ordrekalkulation det omkostningsbeløb, som du får på baggrund af tilbuddene fra dine leverandører.

I reguleringer kan du skrive omkostninger for evt. ekstraarbejder, som måtte være kommet til siden tilbuddet er afgivet.

Arbejdsseddel
Når ordren er godkendt vises nu budgetoverblikket og kalkulationskolonnerne bliver låst.

Hurtigt overblik arbejdssedlen

På arbejdssedlen viser tre diagrammer et hurtigt overblik over økonomien for ordren.

Diagrammet "Omsætning" viser faktureringsgraden fordelt på faktureret beløb, ikke faktureret beløb samt ikke fakturerede ekstraarbejder. Diagrammet "Omkostninger" viser færdiggørelsesgraden baseret på udgifter fordelt på, hvor meget i har brugt af jeres budget og hvor meget i har tilbage at bruge af.

Diagrammet "Dækning" viser den realiserede dækningsgrad fordelt på materialer og timer. Du kan tilpasse visningen af diagrammet ved at ændre på dato vælgeren. Således kan du afgrænse hvilke indtægter/udgifter der medtages i visningen.

Denne dato giver mulighed for at afgrænse som medtages i budgetvisningen, hvis registreringsdato ligger efter denne dato. Det samme gælder for indtægter fra fakturaer som har en faktura dato efter denne dato.

Detaljeret overblik
Under det detaljerede overblik, kan du se, hvordan forbruget fordeler sig på de enkelte budgetposter. Du kan trykke på "+" for at se hvilke leverandørfakturaer og materialeregistreringer udgiften vedrører. For et eksempel se evt. længere nede på denne side.

Registrering af omkostninger
Omkostningerne kan registreres på tre forskellige måder. Der sker alt efter om udgiften kommer fra en leverandørfaktura, en manuel materialeregistreringer eller om det er en tidsregistrering. På listen fremgår hvor registreringen kommer fra.

Manuelle registreringer ser sådan ud:

Tidsregistreringer ser således ud:

Registreringer fra en leverandørfaktura ser således ud:

Her kan du se, hvilke linjer, der er overførst fra fakturaen til arbejdssedlen. Hvis du vil se alle fakturadetaljerne, så kan du klikke på fakturateksten for at se fakturaen, hvor materialerne kommer fra.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer