Forbrugsoverblik på arbejdsseddel

Når en arbejdsseddel ikke er oprettet med et budget, vises forbrugsoverblik. Det giver mulighed for at du løbende kan følge med i, de udgifter som registreres på arbejdssedlen.

Omsætning
Omsætningsdiagrammet viser det fakturerede beløb sammenholdt med det beløb som forventes faktureret. Det ikke fakturerede beløb beregnes på baggrund af de linjer som findes på fakturakladderne. Hvis du har en igangværende arbejdsseddel og savner nogle forventede indtægter kan det skyldes at du ikke har en åben fakturakladde.

Omkostninger
Omkostninger beregnes på baggrund af de omkostninger der er registreret på arbejdssedlen sammen med de forventede omkostninger du har registreret i kalkulationen. Hvis ud ikke har lavet en kalkulation vises de forventede omkostninger ikke.

Timer brugt viser summen af omkostninger på timeregistreringer, hvor timer viser, omkostningerne til timer på en evt kalkulation.  Det samme gælder for materialer. Færdiggørelse bliver udregnet ved at dividere timer og materialer med materialer brugt og timer brugt.  Man kan bruge dato feltet oven over for at se omkostningerne til og med den dato.

Hvis forbruget overstiger kalkulationens omkostninger til timer og materialeregistreringer vil det også blive vist.

Dækning
Dækning viser hvor meget dækning man har på den valgte dato. 
Diagrammet viser kun indtægten fra godkendte fakturaer  i modsætning til diagrammet øverst på siden, som både medregner beløb som er faktureret og forventes faktureret.

Sammentælling
Nederst vises en sammentælling af omsætning og omkostninger. du kan folde de enkelte kategorier ud for at se, hvorfra omsætning om omkostninger kommer.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer