Hvordan importerer jeg en liste med mine kortnumre?

For at kunne importere en liste med dine kortnumre skal du have en fil med dine kortnumre i csv-format. Du kan importere din kortnummer liste i webapplikationen. Du kan lette processen ved at sikre, at din kortnummerliste indeholder kolonner med følgende navngivning og indhold:

  • Kortnummer
  • Materialenr.

Du skal derfor huske at første række i din materialeliste skal bestå af kolonnenavne. Her kan du se et kort eksempel:

Kortnummer Materialenr. Beskrivelse
1001 5703302028776 GRUPPETAVLE UG2 169E3202
1234 1234567890123 PRYVEVARE T/GUI UNDERVISNING 1 - TESTBBA

Kolonnen 'Kortnummer' refererer til dit eget kortnummer, mens kolonnen 'Materialenr.' refererer til grossistens materialenummer. Du kan sagtens have yderligere kolonner som eksempelvis beskrivelse, men disse er ikke mulige at inkludere ved import, så de er ikke nødvendige.

Når du vil importere din kortnummerliste skal du klikke på tandhjulet i øverste højre hjørne og vælge 'Administration' i menuen. I listen vælges 'Materialer' ved at klikke på navnet eller ved at klikke på 'Vis' i højre side af linjen. 'Vis' bliver synlig når du fører musen hen over linjen. Klik på 'Importer' i bjælken placeret øverst på siden og vælg derefter 'Vælg kortnumre' i menuen.

I vinduet der åbner, kan du nu vælge filen med din kortnummerliste ved at klikke på 'Browse/Choose file/Vælg fil', alt afhængig af hvilken browser du benytter. 

 

Når du har fundet den pågældende fil klikker du på 'Ok'. Systemet læser nu din kortnummerliste og du bliver præsenteret for resultatet. Du skal herefter angive hvilke kolonner, der skal importeres og hvad kolonnerne indeholder. Det er her, det hjælper dig hvis du har navngivet kolonnerne i din materialeliste som angivet ovenfor. Klik af i feltet '1. række er kolonneoverskrifter' i bjælken øverst på siden. Systemet vil nu læse kolonnenavnene i din materialeliste og sammenligne dem med de tilgængelige felter i systemet. Er der sammenfald mellem navnene vil de pågældende kolonner automatisk blive valgt til import.

Er der ikke overensstemmelse med navngivningen bliver kolonnerne ikke automatisk valgt, og det er derfor vigtigt, at du tjekker de valgte kolonner igennem for navn og indhold. Som du kan se er kolonnen 'Beskrivelse' ikke valgt, da det ikke er en påkrævet kolonne.

Når du har markeret de relevante kolonner, klikker du på 'Gem og indlæs' i højre side af bjælken, der er placeret øverst på siden. Din kortnummerliste bliver nu importeret og du får adgang til din samlede materialeliste i Minuba. 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer