Hvordan fungerer Servicemodulet?

Servicemodulet giver dig mulighed for at oprette tilbagevendende ordrer og serviceaftaler med faster intervaller, således, at du ikke selv skal huske hvornår det igen er tid til at foretage service for en kunde. 

Det angives på en ordretype, at der er tale om en serviceaftale, der gentages med faste perioder. Du skal derfor oprette en ordretype, du benytter til alle serviceaftaler med samme periodiske interval. Du kan også angive serviceindstillinger på en eksisterende ordretype. 

Du opretter en ny ordretype, eller redigerer i en eksisterende ordretype, ved at klikke på tandhjulet i øverste højre hjørne og vælge 'Administration' i menuen. I listen vælger du 'Ordretyper' ved at klikke på navnet eller 'Vis' ude i højre side af linjen. 'Vis' bliver synlig, når du fører musen hen over linjen.

Du ser nu en liste over alle din oprettede ordretyper. Du kan oprette en ny ordretype ved at klikke på 'Opret ny' i øverste højre hjørne og vælge 'Ordretype' i menuen. Alternativt kan du redigere i en eksisterende ordretype ved at klikke på 'Ret' ude i højre side af linjen for den pågældende ordretype. 'Ret' bliver synlig, når du fører musen hen over linjen. Du udfylder med detaljer om den givne ordretype og under 'Serviceindstillinger' kan du angive hvor ofte ordren skal gentages. Hvis ordren eksempelvis skal gentages én gang om året indtaster du '1' i feltet efter 'Gentages hver' og vælger 'År' i [Vælg periode].

Der kan vælges følgende perioder:

  • Dag(e)
  • Måned(er)
  • År

Skal ordren gentages hver tredje uge angives dette derfor som hver 21. dag.

Når du opretter en ordre med serviceindstillinger, vil der, når du afslutter den pågældende ordre blive oprettet en ny tilsvarende ordre den angivne periode frem i tiden fra den dato, hvor ordren er afsluttet. Denne nye ordre vil få et nyt ordrenummer, men ellers have de samme indstillinger og informationer som den foregående ordre. Når den nye ordre er oprettet vil den være synlig i dit 'Overblik'.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer