Hvad viser fanen 'Overblik'?

Fanen 'Overblik' giver dig adgang til alle tilbud, ordrer og arbejdssedler. I søgefeltet kan du søge bredt på ordre data, f.eks. kundenummer, adresser, medarbejder, kvalitetssikring og meget andet.

Tilbud, ordrer og arbejdssedler er grupperet i følgende afsnit:

 • Tilbud og kladder
 • Ordrekladder
  Her vises alle tilbud og ordrer, som du endnu ikke har sat klar til produktion. Tilbuddene kan enten være kladder, som du endnu arbejder på at klargøre til kunden, eller de kan være godkendte af dig til afsendelse til kunden. Tilbuddet bliver markeret med rød baggrund, hvis tilbudsdatoen eller forventet startdato bliver overskredet. Når kunden accepterer dit tilbud godkender du en gang mere, så bliver tilbuddet meldt klar til produktion og rykker ned under "Nye".
  Opretter du en ordre gemmes ordrekladderne også her. Når du godkender en ordrekladde bliver den ordre meldt klar til produktion og kommer ned under "Nye". Hvis du ønsker det, kan du under "Virksomhedsindstillinger" vælge at opdele tilbud og ordrer i hver deres afsnit.
 • Nye
  Her vises alle arbejdssedler for godkendte ordrer. Under "Virksomhedsindstillinger" kan du vælge, om en medarbejder skal kunne se alle arbejdssedler, eller kun de arbejdssedler han er tilknyttet. Når en arbejdsseddel påbegyndes, rykker den videre ned til "Igang". Arbejdssedlen bliver markeret med rød baggrund, hvis start- eller sluttiden overskrides. Vi anbefaler, at arbejdssedlen altid markeres som påbegyndt når første mand kører ud til kunden.
 • Igang
  Her vises alle arbejdssedler, som er sat i gang eller er sat til afventer. Arbejdssedlen bliver markeret med rød baggrund, hvis sluttiden eller afventer til datoen overskrides. Når en arbejdsseddel færdigmeldes rykker den videre ned til "Færdigmeldt til gennemgang". Vi anbefaler, at arbejdssedlen altid markeres som "Færdigmeldt" når sidste mand kører fra kunden.
 • Færdigmeldte til gennemgang
  Her vises alle arbejdssedler, som er blevet færdigmeldt til gennemgang. Husk at sikre, at alle udgifter er registret på arbejdssedlen så dækningbidraget bliver udregnet korrekt. Når arbejdssedlen er gennemgået for at sikre korrekt registrering materialer, timer,dokumentation, kvalitetssikring med videre, så er den klar til at blive afsluttet. Når arbejdssedlen er afsluttet rykker den videre ned i arkivet. Når du har afsluttet arbejdssedlen vil du efterfølgende slutfakturere.
 • Arkiv
  Her gemmes alle afsluttede arbejdssedler og afviste tilbud/ordrer. Herfra kan du altid genåbne en arbejdsseddel, f.eks. ved en reklamation eller lignende. Du kan også genåbne gamle tilbud, som måske alligevel igen bliver relevante.

For at vise et tilbud/ordre/arbejdsseddel skal du klikke på teksten i den pågældende linje eller klikke på 'Vis' i højre side af linjen. På PC bliver 'Vis' synlig når du fører musen hen over den pågældende linje.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer