Kan jeg få en oversigt over alle afleverede timesedler?

Du kan få vist en liste over alle brugeres timesedler i webapplikationen, ved at klikke på tandhjulet i øverste højre hjørne, og derefter vælge 'Timesedler' i menuen. Listen indeholder alle timesedler, og viser hvornår der sidst er afleveret og godkendt en timeseddel.

Visningen af de udspecificerede oplysninger, om de registrerede timer, er tidsbestemt. Du kan selv bestemme, hvilken tidsperiode der skal inkluderes i de viste tal. Du ændrer perioden i bjælken placeret over listen med timesedler. Du kan eksempelvis få vist timer registreret i sidste kvartal af 2014, det vil sige perioden fra 1. oktober 2014 til 31. december 2014, ved at skrive startdatoen (01-10-2014) i feltet ud fra 'Periode fra' eller ved at klikke på det lille ikon af en kalender ved siden af feltet og i kalenderen, der åbner, vælge den ønskede dato. På samme måde angiver du slutdatoen (31-12-2014) i feltet 'Periode til', og listen viser nu de samlede timeregistreringer for den valgte periode. Du vil fortsat få vist hvornår timesedlen sidst er afleveret og godkendt. Disse oplysninger ændres ikke af filtreringen.

Hvis du har brug for flere oplysninger end der bliver vist på skærmen, f.eks. oplysninger om tillæg, kan du trykke på 'eksport' og vælge 'Excel periode sammentælling'. Så får du oplysningerne ud i et excelark, hvor du kan se alle typer af tid og tillæg.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer