Hvordan registrerer jeg timer på en ordre?

Det er muligt at registrere timer på en ordre både i både webapplikationen og på appen.

 

Webapplikation

Du kan registrere timer på en ordre enten under fanerne 'Min plan' eller 'Min tid' samt via arbejdssedlen for en ordre. 

I fanerne 'Min plan' og 'Min tid' markerer du et tidsrum på en given dag i kalenderen, for at registrere den markerede tid. Du kan enten klikke på et tidspunkt i kalenderen eller klikke og trække for at markere et længere tidsrum på dagen. Du udfylder vinduet, der åbnes, med specifikke informationer om den registrerede tid, herunder hvilken ordre tiden skal registreres på i sektionen 'Ordre'. Derefter godkender du registreringen ved at klikke på 'Ok'

Du kan registrere tid via en arbejdsseddel for en ordre ved at klikke på 'Timeregistrering' under 'Handlinger' i højre panel. Herefter er fremgangsmåden den samme som for timeregistrering via 'Min plan' og 'Min tid'.

 

App

Du kan registrere tid på en ordre enten gennem 'Min tid' eller via arbejdssedlen for en given ordre.

Du åbner 'Min tid' ved at trykke på menuen i øverste venstre hjørne (tre vandrette streger) og derefter vælge 'Min tid' i menuen. Du vælger eventuelt en anden dag end ' i dag' og vælger derefter et tidspunkt ved at klikke på det givne tidspunkt i kalenderen. Du udfylder nu de specifikke oplysninger for tiden du registrerer og vælger hvilken ordre tiden skal tilknyttes under 'Arbejdsseddel'. Afslutningsvis trykker du på 'Gem' i nederste højre hjørne.

Du registrerer tid via en arbejdsseddel ved at trykke på '+' i nederste højre hjørne, når du har åbnet en arbejdsseddel for en given ordre, og vælge 'Timeregistrering' i menuen. Du udfylder nu med specifikke oplysninger for tiden du registrerer og afslutter ved at trykke på 'Gem' i nederste højre hjørne. 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer