Hvorfor skal der angives en slutdato på en ny bruger?

For at systemet skal kunne håndtere både tidsbegrænsede og ikke-tidsbegrænsede ansættelser, skal der angives en slutdato for alle ansættelser. Hvis der er tale om en ansættelse uden tidsbegrænsning skal du blot angive en dato langt ude i fremtiden, eksempelvis 31-12-9999.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer