Hvad viser fanen 'Planlægning'?

Fanen 'Planlægning' giver dig et overblik over alle brugeres tilgængelige tid samt udførte og planlagte arbejdsopgaver.

Øverst i fanen er der en værktøjsbjælke:

calendarScoping.png

Værktøjsbjælkens knapper m.m. beskrevet fra venstre til højre:

  • Pilene bruger du til at gå frem og tilbage i tiden. Viser kalenderen fx en uge ad gangen, kan du med pilene hoppe en uge frem og tilbage.
  • Datovælger hvor du kan vælge startdato for visningen.
  • Hvor mange dage der skal vises for ad gangen.
  • Om de dage der vises for skal være på 24 timer eller længden af en arbejdsdag.
  • Hvis 'Arbejdsdag' er valgt, kan du angive start- og sluttidspunkt for dagen.
  • Hvis din virksomhed har oprettet afdelinger, kan du vælge blandt disse og dermed filtrere de viste medarbejdere på deres afdelinger.

I kalenderen har du mulighed for at planlægge medarbejdernes arbejdstid med udgangspunkt i deres tilgængelighed. Du kan planlægge en medarbejders tid og tilknytte specifikke opgavetyper og/eller sager.

Du reserverer et givent tidsrum ved at klikke direkte i kalenderen på den ønskede dag og tidspunkt ud for den medarbejder, der skal udføre det ønskede arbejde. Det er muligt at vælge et længere tidsrum ved at klikke på starttidspunktet og derefter trække musen til slut tidspunktet.

Drag.png

Herefter åbnes et vindue hvor du kan angive detaljer om arbejdet, så medarbejderen nemt kan se i sin egen tidsoversigt, hvilket arbejde den angivne tid er reserveret til.

Dialog.png

Det er ligeledes muligt at redigere i medarbejdernes tilgængelighed ved eksempelvis at angive ferie eller andet fravær. Dette foretages på samme måde som når der planlægges arbejdsopgaver.


Du kan flytte rundt på registreringer ved at trykke på dem med venstre museknap og trække dem hen på det sted de skal rykkes til:


MoveOne.PNG

Her flyttes en registrering fra 07:00 til 08:00.

Du kan også flytte, slette eller kopier flere registreringer på en gang. For at gøre dette skal du først markere dem ved at holde CTRL knappen nede og klikke på en eller flere registreringer.

selectOne.PNG

 

Eller du kan trykke og holde CTRL knappen nede og trække en selektionsboks over registreringerne.


selectMultiple.PNG


Når du har markeret registreringerne, flytter du dem ved klikke på en af de valgte registreringer og trække hen til der hvor de skal flyttes.

Det er også muligt at kopiere en eller flere registreringer ved at holde CTRL knappen nede imens du trykker på en af de valgte registreringer og trækker dem hen på det sted du vil kopiere dem:


Copy.PNG

Det er vigtigt at notere sig at hvis man flytter eller kopierer registreringer som ligger på en arbejdsseddel så vil medarbejderen man flytter/kopiere til også blive tilknyttet som medarbejder på den arbejdsseddel.  

Hvis du vil slette de valgte registreringer skal du blot trykke på "Delete" på dit tastatur.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer