Hvordan kan jeg lægge to arbejdssedler sammen til en?

I Minuba er der en funktion til at sammenlægge arbejdssedler. Dette kan f.eks. være relevant, hvis der er blevet oprettet to ordrer til den samme sag.

Når du vil lægge to arbejdssedler sammen til en, går du ind på den arbejdsseddel du gerne vil lukke, og hvis indhold skal overføres til en anden arbejdsseddel. Tryk på "Ordre" pilen og herefter på "Sammenlæg ordrer".

chrome_2017-07-11_14-22-09.png

Et pop-up vindue vil komme frem, hvor du vælger hvilken ordre denne skal sammenlægges med, dvs. hvor dens indhold flyttes til. Som en sikkerhedsforanstaltning, skal du indtaste en bemærkning, en grund til at sammenlægningen finder sted. Trykker du på "OK" vil sammenlægningen gå igang og du vil blive dirigeret til den anden ordre når sammenlægningen er færdig.

chrome_2017-07-11_14-24-52.png

 

Herunder kan du se hvilke data der bliver flyttet og hvilke der ikke gør:

Overføres Uændret på begge ordre Bibeholdes på lukket ordre
Arbejdsseddel noter Kunde Låste Materialeregistreringer*
Tilknyttede medarbejdere Ansvarlig medarbejder Låste Timeregistreringer*
Kvalitetssikringsdokumenter Afdeling Godkendte fakturaer
Dokumentation Ordretype Kundenoter
Leverandørfakturaer Ordrebeskrivelse Hændelsesforløb
Grossistbestillinger Anlæg Forbrugsoverblik/Budget
Ulåste materialeregistreringer Pris og Arbejdsplan Kalkulation
Ulåste timeregistreringer Ordretype Tilbud/Ordrekladde
Ekstraarbejde**    

*Ordren der sammenlægges fra bliver afvist, hvilket medfører at alle ikke-godkendte fakturaer bliver afvist og dertilhørende registreringer låses op. Så disse vil også blive flyttet. Registreringer låst til godkendte fakturaer eller af andre årsager vil ikke, men skal manuelt låses op hvis de skal flyttes.

** Ekstra arbejdet bliver genoprettet på den ordre der flyttes til, så ekstraarbejde 200133-1 i dette tilfælde oprettes som f.eks. 200055-1, eller første ledige ekstra-arbejdsnummer. Originalen vil stadig eksistere på den lukkede ordre, men uden ulåste timer og materialer.

Hvis du ikke har brug for at flytte alle disse oplysninger, men f.eks. kun timer og materialer, er der en anden funktionalitet du kan læse mere om her.

Hvis du prøver at sammenlægge fra en ordre som har godkendte fakturaer, vil du få en ekstra advarsel inden sammenlægningen foretages. Her er det vigtigt, at du bagefter tjekker op på de to ordres fakturaer og sikrer at eksempelvis allerede aconto fakturerede beløb ikke bliver faktureret igen, eller manuelt oplåste linjer ikke faktureres dobbelt.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer