Hvordan flytter jeg time- og materialeregistreringer fra en arbejdsseddel til en anden?

Det er muligt at flytte registreringer direkte fra arbejdssedler og ekstraarbejder, til andre arbejdssedler eller ekstraarbejder. Det kan f.eks. være, at du har fået læst nogle materialer fra en EDI ind på den forkerte arbejdsseddel, eller hvis en medarbejder har registreret sine timer på den forkerte arbejdsseddel.

Se videoen her hvordan du gør det, eller læs guiden under her:

For at flytte materialer eller timer, skal du gå ind på arbejdssedlen og tryk "Rediger" på "Materialeregistrering" eller "Registrerede timer".

chrome_2017-06-07_11-34-24.png

Nu kan du så vælge linjer ved at trykke på dem, hvorefter de vil blive mørkere i farven. Trykker du inde i et af tekstfelterne, vil den linje blive valgt og alle andre afvalgt. Trykker du et andet sted på linjen, f.eks. på flyttepilene til venstre eller i det tomme område ved leverandørlogoet, vil linjen blive valgt, uden at andre afvælges. Dette kan gøres på både materiale- og tidsregistreringer.

 chrome_2017-06-07_11-34-53.png

Når der er valgte linjer, vil en knap "Flyt linjer til arbejdsseddel" komme frem i materialeregistreringer eller registrerede timer.

chrome_2017-06-07_11-35-32.png

Trykker du på den, kommer en dialog frem. Denne kan også åbnes via burgermenuen til højre på Materialeregistrering, uden at man behøver vælge nogle linjer. Du bør gemme arbejdssedlen, inden du åbner denne dialog, da det at flytte linjerne kræver at arbejdssedlen bliver genindlæst.

 chrome_2017-06-07_11-36-00.png

Som minimum skal du vælge en arbejdsseddel som linjerne skal flyttes til, en destination. Du kan søge efter den på navn eller nummer ved at skrive i feltet, eller trykke på pilen for at vise alle tilgængelige.

 chrome_2017-06-07_11-37-16.png

Herefter får du en række muligheder for at vælge, hvilke slags linjer du vil flytte. Som standard vil Minuba flytte alle de valgte linjer, medmindre du fjerner fluebenet. Videre kan du vælge at flytte alle ulåste materialer, alle ulåste tidsregistreringer og hvis du vælger en EDI i boksen for neden, vil den flytte alle materialer der hører til den EDI. Du kan godt vælge flere af disse muligheder samtidigt, så vil alle de relevante linjer blive flyttet. F.eks. kan du flytte et par manuelt valgte tidsregistreringer, sammen med alle materialer. Vil du flytte låste materialer eller timer, skal de låses op først.

 

chrome_2017-06-07_11-37-48.png

Alle de relevante linjer bliver så flyttet til den pågældende arbejdsseddel. Herefter genindlæser Minuba arbejdssedlen, hvor linjerne nu vil være forsvundet fra. Er dine virksomhedsindstillinger sat til at lave modposteringer for EDI linjer, vil den oprindelige linje stadig være på den første arbejdsseddel, sammen med en modpostering.

Har du ugemte ændringer på arbejdssedlen, kan du blive spurgt om du er sikker på du vil genindlæse, hvilket vil smide ændringerne væk.

Går du over på destinations arbejdssedlen vil du nu se linjerne være overført. Linjerne vil ikke nødvendigvis være helt ens, da kundespecifikke indstillinger for avancer, timepriser o.lign. vil træde i kraft. Medmindre avancen på en linje manuelt er redigeret, vil dens avance, og dermed salgspris og total, ændres i forhold til den nye arbejdsseddels kunde, afdeling eller lignende.

På skærmbilledet nedenfor, kan det f.eks. ses, at timens varenummer er ændret fra 8000 til 8002 da en indstilling på kunden på den nye arbejdsseddel konverterer imellem de to.

 

chrome_2017-06-07_11-38-31.png

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer