Indstilling af planlægning

I Minuba kan du indstille din planlægning til at passe til din virksomheds behov.

Du kan vælge hvad der skal vises i planlægningskalenderen ved at klikke på knappen "Indstillinger" på værktøjslinjen. Disse indstillinger vil blive gemt til næste gang du bruger planlægning.

Capture.PNG

Du kan vælge følgende indstillinger:

Vis kun planlagt tid

Denne indstilling vil afgrænse planlægningskalenderen til kun at vise planlagte tidsregistreringer. Dette kan bruges hvis du skal bruge planlægningen til at planlægge medarbejdernes tid og dermed vil lade medarbejderne registrere deres egen tid.

Vis udførte planlagte registreringer

Du får vist planlagte tidsregistreringer som er udført. En planlagt registrering er udført, når medarbejderen har trykket på den planlagte registrering og realiseret tiden, hvormed den er blevet overlappet af en tilsvarende tidsregistrering.

Vis liste over arbejdssedler

(Kun tilgængelig for medarbejdere med rollen "Planlægning")

Listen over arbejdssedler er kun vist hvis der er arbejdssedler i den viste periode, der skal tages stilling til. Du kan trække og slippe dine arbejdssedler ind i planlægningskalenderen til den medarbejder, der skal udføre arbejdet.

Vis arbejdssedler uden tidsregistreringer

(Kun tilgængelig for medarbejdere med rollen "Planlægning")

Dette vil vise listen over arbejdssedler i viste periode, der ikke har tidsregistreringer. Denne indstilling hjælper dig med at holde styr på om, der er arbejdssedler uden registreret tid.

Vis arbejdssedler uden medarbejder

(Kun tilgængelig for medarbejdere med rollen "Planlægning")

Her ser du alle de arbejdssedler, som ikke har tilknyttet medarbejdere. Du kan bruge denne indstilling til at holde styr på om alle arbejdssedler er fordelt på dine medarbejdere.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer