Hvordan planlægger jeg uden at lave tidsregistreringer?

Hvis du ønsker at planlægge dine medarbejderes tid, uden at lægge en tidsregistrering ind i deres kalender, og uden at der kommer tidsregistreringer ind på ordren med det samme, gør du følgende:

  1. Klik dig ind på fanen Planlægning
  2. Klik på knappen ’Planlæg’ i bjælken foroven.
  3. Klik direkte i kalenderen på den ønskede dag og tidspunkt ud for den pågældende medarbejder
  4. Det er også muligt at vælge et længere tidsrum ved at klikke på starttidspunktet og derefter trække musen til det ønskede sluttidspunkt
  5. Udfyld informationer om den planlagte tid i vinduet der åbnes. Herunder hvilken ordre tiden planlægges for.
  6. Klik på OK for at godkende planlægningen

Den planlagte tid er nu synlig i den pågældende medarbejders egen tidsoversigt/kalender, men tiden er ikke registreret på arbejdssedlen.

Det er muligt at planlægge overlappende perioder, så har du f.eks. 2 opgaver der kan løses i det samme tidsrum, kan du godt planlægge dem begge 2. Planlagt tid ses som 'gennemsigtige' markeringer på planlægningen, og på medarbejderens kalender, 'Min tid' og 'Min plan'. 

 

 

Hvis en planlagt opgave ikke er blevet udført inden sluttidspunktet er overskredet, ændrer den farve til blå, så man fra planlægningen kan følge op på om opgaven er udført, eller skal flyttes til et andet tidspunkt. Planen tæller som udført, hvis man registrere en timeregistrering ovenpå den, som har samme registrerings type og hører til den samme opgave. 

 

Det forventes at medarbejderen altid tager stilling til de planlagte opgaver de har fået. Derfor vil de få en fejlbesked hvis de forsøger at aflevere deres timer, mens der er uafklarede planlagte timer. Dvs. timer der ikke overlapper med nogle tidsregistreringer. 

chrome_2017-04-11_11-57-13.png

For at medarbejderen kan aflevere, skal de lave en tidsregistrering der overlapper planen. Den behøver dog hverken at fylde den helt ud eller være af samme type eller ordre. Så længe at det kan ses medarbejderen har indikeret hvad de har lavet i noget af tidsintervallet. Hvis planen ikke kunne holdes på grund af f.eks. sygdom, kan de registrere det oven på planen.

chrome_2017-04-11_11-58-29.png

Man kan let lave en timeregistrering ved at klikke på planen eller trække i den på samme måde som normale timeregistreringer. Så vil den sædvanlige tidsregistreringdialog åbne, og den vil lave en tidsregistrering baseret på planen. Hvis planen kan regnes for udført, vil den ikke længere blive vist på medarbejderens kalender, men stadig inde i planlægning. Er planen afklaret, men ikke udført, fordi en anden slags registrering overlapper den, vil de blive vist som overlappende, som på billedet ovenover.

 

Hvis du forsøger at godkende timer for en medarbejder der har uudførte planer, vil du blive mødt af en advarsels dialog.

chrome_2017-04-11_11-59-19.png

Du kan stadig godkende timerne, men det kan være relevant f.eks. at rykke planerne frem eller til en anden medarbejder inde på planlægnings siden hvis opgaven stadig ikke er løst.

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer