Hvordan opdeler jeg min faktura efter ekstra arbejder?

Når du fakturerer en ordre og tilhørende ekstraarbejder, dannes faktura-pdf'en således at hovedordrens linjer ligger først, og derefter kommer linjer fra ekstra arbejde 1, efterfulgt af linjer fra ekstra arbejde 2 osv.

Hvis du ønsker at få adskilt fakturalinjerne sådan så det er tydeligt hvilke linjer der kommer fra hvilken opgave, skal du inde på din fakturakladde trykke på Fakturapilen og vælge "Fakturaindstillinger":

 

 

I boksen som kommer frem skal du sætte hak ved "Adskil ekstra arbejder på faktura pdf" og trykke på "OK":

 

 

Fakturalinjerne på den pågældende faktura pdf vil nu blive adskilt, så det tydeligt fremgår hvilke fakturalinjer der hører til hvilket arbejde samt totalerne for disse.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kommentarer